Your browser doesn't support JavaScript or you have disabled JavaScript.

Grønneviken AS

Thanks!

You have been successfully registered and logged in.

Velkommen til Grønneviken AS

– en moderne arbeidsmarkedsbedrift i vekst!

Vi tilbyr arbeids- og opplæringsplasser til mennesker som trenger en tilrettelagt arbeidsdag i kortere eller lengre perioder i livet.
Vi tilbyr også yrkes- og karriereveiledning for dem som ikke helt vet hvilken jobb som passer best for dagens livssituasjon.

Kundegruppen vår omfatter både lokale, nasjonale og internasjonale selskaper. 

Vi produserer og leverer produkter og tjenester til ulike bransjer som bl.a. reklame, profilering, mekanisk industri, treindustri samt seismikkindustri. Vi tilbyr også tjenester innen lager- og logistikk og drifter kantiner i Bergensområdet. 

Vi ønsker å være LIKT: Vise LIKEVERD, være INKLUDERENDE, holde høy KVALITET og gi TRYGGHET til dem som jobber med oss!

Grønneviken AS

Postadresse: Pb 133, Laksevåg, 5847 Bergen
Besøksadresse: Damsgårdsveien 227
Telefon: 55 94 33 00
Fax: 55 94 33 02
Epost: firmapost@gvi.as
Foretaksnr: 951 178 357