Your browser doesn't support JavaScript or you have disabled JavaScript.

Grønneviken AS

Thanks!

You have been successfully registered and logged in.

Du er her: Diverse / Gamle Sider / For arbeidssøkere

Kan vi være det rette arbeidsstedet for deg?

Grønneviken AS tilbyr arbeidspraksis, kompetansebygging og varig tilrettelagt arbeid gjennom ulike tiltak gitt fra NAV. 
Alle våre tiltak retter seg mot mennesker som av ulike årsaker ikke kan være i det ordinære arbeidsmarkedet eller der det er lenge siden en har vært i en ordinær jobb.

Positivt samarbeid med NAV og deg som arbeidssøker er viktig for oss.
Vårt felles mål er å gi DEG en meningsfull arbeidshverdag hvor du kan kjenne en stor grad av mestring.

Vi hjelper deg med å få avklare din arbeidssituasjon og bidrar til å tilrettelegge din fremtid i gode og kompetanseutviklende arbeidsplasser.

Vi ønsker å vise deg at du kan mer enn du tror, at du er verdifull uansett hvor mye eller lite du klarer å jobbe, at det du bidrar med er bra både for deg selv og det samfunnet du er en del av.

Dette gjør vi ved hjelp av et samtaleverktøy som heter vip24 som i grove trekk kan bidra med:
- Konkret karriereveiledning basert på dine interesser og preferanser
- Bli kjent med deg selv og dine styrker/friskfaktorer
- Bli bevisst hvilke arbeidsoppgaver og roller som tapper deg for energi og dem som gir energi
- Få belyst hvor skoen trykker og lage noen tiltak for disse for å øke energitilførsel
- Frembringe arbeidsglede ved å belyse konkrete tiltak som kan gjøres i den situasjon du befinner deg i akkurat nå
- Bli bevisst egne ressurser og hvordan disse kan utnyttes på jobb/fritid
- Bli bevisst hva som trigger for stress/dårlig energibalanse og hvordan denne mestres eller ikke mestres
- Bli bevisst dine vrangsider og situasjoner som trigger dem frem
- Konkret veiledning på hva som skal til for å opprettholde energibalansen 24 timer i døgnet
- Bli bevisst veivalg som trengs å gjøres i livet mht til arbeidsglede (ref omskolering/jobbskifte/endre settinger i fritid etc)

Se vår film på Youtube som forteller litt om hvem som kan jobbe hos oss:
https://www.youtube.com/watch?v=_VjjxfXjGkQ

Last ned våre enkle informasjonsskriv om de ulike avdelingene under fanen JOBB OG KOMPETANSE:
Snekker
Mekanisk
Lager & Logistikk
Pakking & Montering & Resirk
Kantine & Catering
Kontortrening

Ønsker du å bli bedre kjent med oss og sjekke ut hva vi kan hjelpe deg med?
Da må du kontakte din saksbehandler i NAV slik at de kan søke deg inn til oss. Trenger du hjelp til hvordan du går frem kan du ta kontakt med Solfrid Hesvik: she@gvi.as


Våre tiltak er:

  • AFT - Arbeidsforberedende trening
  • VTA - Varig tilrettelagt arbeid

 

Grønneviken AS

Postadresse: Pb 133, Laksevåg, 5847 Bergen
Besøksadresse: Damsgårdsveien 227
Telefon: 55 94 33 00
Fax: 55 94 33 02
Epost: firmapost@gvi.as
Foretaksnr: 951 178 357