Thanks!

You have been successfully registered and logged in.

snitter bannerI forbindelse med lansering av ny nettbutikk er man nødt til å opprette ny konto for å handle, og vi anbefaler i den sammenheng våre eksistrerende og nye kunder til å bruke facebook logg inn, som er en effektiv måte å registere seg på og gjør det enklere å huske brukernavn og passord ved pålogging.

Grønneviken AS

Postadresse: Pb 133, Laksevåg, 5847 Bergen
Besøksadresse: Damsgårdsveien 227
Telefon: 55 94 33 00
Fax: 55 94 33 02
Epost: firmapost@gvi.as
Foretaksnr: 951 178 357