Thanks!

You have been successfully registered and logged in.

snitter banner
Kjøpsbetingelser


Betaling og retur

 1. Gjelder for alt salg av varer fra nettbutikken. Kundens ordrebekreftelse/bestilling utgjør sammen med disse betingelser det samlede avtalegrunnlaget for handelen.
 2. Betingelser gjelder kun for salg i Norge med Svalbard og Jan Mayen. Evt. fraktomkostninger til sistnevnte, må tas over telefon, etter ordreregisrering.  Kunder utenfor dette området må henvende seg til oss pr. brev, e-post eller telefon.
 3. Salg til forbrukere er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven og  angrerettsloven.
 4. Vi er ansvarlig for transaksjoner via evt. betalingskort gjennom nettsiden.


Priser 

 • Prisene inkluderer 25% moms. 
 • Dersom momsen, skatter eller andre avgifter endres vil våre priser endres tilsvarende.Bestilling

 • Alle bestillinger betraktes som bindende. Du mottar en ordrebekreftelse pr e-mail med all informasjon. I tillegg mottar du en e-mail med informasjon etterhvert som ordren behandles hos oss.


Dine angre- og returrettigheter

 • Ingen handel er avsluttet før du har sett og godkjent varen. Skulle du angre et kjøp melder du dette til oss via e-mail eller send varen tilbake i komplett produktemballasje innen 14 dager fra dagen du mottar varen (angrefrist) og legg ved dokumentert forklaring på hvorfor du returnerer varen. Du velger om du vil ha ny vare eller pengene tilbake. Vi gjør oppmerksom på at angrefristen utvides til 3 måneder dersom returforklaringsdokument ikke følger varen.
 • Hvis du bruker din angrerett og returnerer varen(e) som postpakke eller brev betaler du selv for returkostnadene. Du står selv for transportrisikoen. Fyll ut returforklaringsdokumentet og skriv hva du returnerer. Når vi har fått tilbake varen(e) i skadefri tilstand, betaler vi tilbake beløpet du har betalt innen 30 dager. Oppgi ditt bank- eller postgirokontonummer på returskjemaet, så har du pengene raskt på din konto, ellers sendes pengene på et vanlig utbetalingskort.


Force majeure 

 • Skulle det oppstå en situasjon som gjør det umulig for oss å oppfylle våre forpliktelser i denne avtalen, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure, opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som Force Majeure egnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke råder over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter. Det samme gjelder ved plutselig endring av krav til merking av produkter, varseltekster, salgsforbud eller beslutning fra myndigheter som påvirker markedet og produkter i negativ retning eller unormal nedgang i markedet.

Minimumsalder
 • For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. Er du under 18 år kan du få en myndig, f.eks. en foresatt, til å handle for deg.


Opplysninger gitt i nettbutikken

 • Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk eller i vår markedsføring av produkter.

Grønneviken AS

Postadresse: Pb 133, Laksevåg, 5847 Bergen
Besøksadresse: Damsgårdsveien 227
Telefon: 55 94 33 00
Fax: 55 94 33 02
Epost: firmapost@gvi.as
Foretaksnr: 951 178 357