Your browser doesn't support JavaScript or you have disabled JavaScript.

Grønneviken AS

Thanks!

You have been successfully registered and logged in.

Du er her: Hjem / Jobb og Kompetanse / ARBEIDSFORBEREDENDE TRENING (AFT)

ARBEIDSFORBEREDENDE TRENING AFT

Arbeidsforberedende trening er et tiltak for deg som har behov for å jobbe i et skjermet og tilrettelagt arbeidsmiljø i en oppstartsfase før du går over i arbeidstrening hos bedrifter i ordinært arbeidsliv.

Hva inneholder AFT?
AFT tilbyr avklaring, arbeidsutprøving, arbeidstrening og opplæring. Målet med tiltaket er å styrke mulighetene dine til å skaffe arbeid.
Det legges vekt på utprøving og trening i ordinært arbeidsliv, noen av deltakerne vil i en innledende fase av tiltaket ha behov for å være i et tilrettelagt arbeidsmiljø i en vernet bedrift. Tiltaket tilbyr kartlegging av kompetanse og karriereveiledning. Det kan også gis tilrettelagt opplæring i basiskompetanse og kan legges til rette for et yrkesfaglig løp.

Hvem kan få AFT?
AFT er et tilbud til deg som har fått arbeidsevnen nedsatt og som har behov for arbeidsrettet bistand for å komme ut i arbeid.

Varighet
AFT kan som hovedregel ha en varighet på inntil ett år med mulighet til forlengelse i ytterligere ett år. Varigheten på tiltaket skal tilpasses behovene dine ut fra mulighetene dine på arbeidsmarkedet. Når du er deltaker på tiltaket arbeidsforberedende trening er du ikke ansatt hos arbeidsgiveren.

Nyttig å vite
Hvis du får stønad til livsopphold- for eksempel arbeidsavklaringspenger, beholder du ytelsen mens du deltar på tiltaket. Hvis ikke, kan du ha rett på tiltakspenger.

Hvordan søker du?
Ta kontakt med NAV- kontoret der du bor. Du og NAV- veilederen vil i fellesskap vurdere om AFT er noe for deg. NAV- veilederen kan søke deg inn på tiltaket.

Antall plasser
35 plasser.
 
 
Praksis i det ordinære arbeidslivet

Grønneviken administrerer tre praksistyper; det er mulig å oppgradere praksisformen underveis hvis det viser seg hensiktsmessig.
  • Avklaringspraksis
    Avklaringspraksis betyr at deltaker har arbeidspraksis i bedriften for å avklare sin arbeidsevne, interesse, og evner/kompetanse innenfor gjeldende yrke/bransje. Det er i en slik praksis ingen formelle forventninger fra deltaker/Grønneviken om at det skal foregå kvalifisering, og eller at praksisen kan gi muligheter for ansettelse. Det anbefales at praksisen har et redusert omfang, og typisk ikke overskrider tre måneder.
  • Kvalifiseringspraksis
    Kvalifiseringspraksis innebærer at det er gjort en avtale om at deltaker skal bruke praksisen til å kvalifisere seg til denne type yrke/bransje. Praksisen forventes å inneholde en opplæringsplan, der både praksisorienterte, og formelle opplæringsmål er beskrevet. Det er ingen forventning om ansettelse i en slik praksis, med mindre det er et definert mål for alle parter. Omfanget av en slik praksis kan være inntil ett år + ett år ved kombinasjon med kompetansegivende kurs/skolegang.
  • Formidlingspraksis
    Ved inngåelse av avtale om formidlingspraksis har alle parter en felles forståelse/målsetting om at praksisen skal resultere i en ansettelse ved bedriften. Omfanget av en slik praksis bør være med så kort tidshorisont som mulig.

Grønneviken AS

Postadresse: Pb 133, Laksevåg, 5847 Bergen
Besøksadresse: Damsgårdsveien 227
Telefon: 55 94 33 00
Fax: 55 94 33 02
Epost: firmapost@gvi.as
Foretaksnr: 951 178 357