Your browser doesn't support JavaScript or you have disabled JavaScript.

Varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA)

Thanks!

You have been successfully registered and logged in.

Du er her: Hjem / Jobb og Kompetanse / Varig tilrettelagt arbeidsplass(VTA)

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Hvis du får varig uførepensjon men likevel ønsker å arbeide, kan du få tilbud om varig tilrettelagt arbeid med arbeidsoppgaver som er tilpasset deg.


Hvem kan få varig tilrettelagt arbeid?
Varig tilrettelagt arbeid kan være aktuelt for deg dersom du har, eller i nær framtid ventes å få innvilget uførepensjon og du har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging. Som deltaker i varig tilrettelagt arbeid er du er arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og du skal ha en arbeidskontrakt.


Hva inneholder varig tilrettelagt arbeid?
Arbeidet skal bidra til å utvikle ressursene dine gjennom tilrettelagt arbeid, og til kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester.


Varighet
Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel vurdereS jevnlig om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.


Arbeidsområder
Grønneviken AS tilbyr praktiske, meningsfylte og varig tilrettelagte arbeidsplasser innen alle våre avdelinger. Vi tilbyr arbeidsoppgaver tilpasset din arbeidsevne.  
Avdelingen er:
- Snekkerverksted
- Mekanisk verksted
- Pakke- og Montering
- Lager og Logistikk
- Kantinedrift


Antall plasser
95


Hvordan søker du?
Ta kontakt med NAV-kontoret der du bor.

Grønneviken AS

Postadresse: Pb 133, Laksevåg, 5847 Bergen
Besøksadresse: Damsgårdsveien 227
Telefon: 55 94 33 00
Fax: 55 94 33 02
Epost: firmapost@gvi.as
Foretaksnr: 951 178 357