Your browser doesn't support JavaScript or you have disabled JavaScript.

Grønneviken AS

Thanks!

You have been successfully registered and logged in.

Vi søker ringevikarer

Vi søker engasjerte, interesserte og fleksible ringevikarer til stilling attføringskonsulent og arbeidsleder.
Fortrinnsvis ønsker vi vikarer med høyskoleutdanning (helsefaglig, samfunnsfaglig)  eller fagutdanning innen ett av Grønneviken sine produksjonsområder. 

Ønsker du å jobbe hos oss?
Kontakt oss på firmapost@gvi.as

Ønskede egenskaper:

 • Relevant utdanning på høyskolenivå (gjelder attføringskonsulent)
 • Et utadrettet jobb-fokus, og erfaring fra samarbeid med næringslivet (gjelder attføringskonsulent)
 • Veilederkompetanse
 • Evne til å motivere andre
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Stor arbeidskapasitet
 • Fleksibel, kreativ og initiativrik
 • Relasjonsorientert og engasjert i mennesker, med gode samarbeidsevner
 • Høyt engasjement og en positiv holdning
 • Like nye utfordringer


Vi tilbyr:

 • Et godt miljø
 • IA-bedrift
 • Engasjerte og dyktige kollegaer

Arbeidsoppgaver attføringskonsulent:
Attføringskonsulenten skal være tilknyttet tiltaket AFT og bistå deltakerne gjennom hele tiltaksperioden med avklaring, kartlegging, karriereveiledning og arbeidsutprøving i et tilrettelagt og skjermet arbeidsmiljø.
Attføringskonsulent skal og bidra med tilrettelagt opplæring for oppnåelse av kompetanse, samt bidra med tilrettelagt arbeidstrening og oppfølging i ordinært arbeidsliv i henhold til NAVs kravspesifikasjon.

Arbeidsoppgaver arbeidsleder:
Arbeidsleder har ansvar for en gruppe deltakere med individuell oppfølging og rapportering, men samarbeider også tett med kolleger ved bedriften.
De ulike gruppene består av deltakere fra tiltakene VTA og AFT, praksisplasselever, og muligens en lærekandidat.
Arbeidsleder skal tilrettelegge for godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø, ved å motivere og instruere hver enkelt deltaker til mestring av ulike arbeidsoppgaver i produksjonen.

HVEM ER VI?
Vi er en Vekstbedrift med fokus på industri som holder til på Laksevåg i Bergen. Til sammen teller vi ca.170 personer, fordelt på fast ansatte og deltakere. Vi tilbyr arbeids- og opplæringsplasser til mennesker som trenger en tilrettelagt arbeidshverdag.

VÅRE TILTAK

VTA:
Varig tilrettelagt arbeid for mennesker som har, eller i nær fremtid ventes å få innvilget uføretrygd.

AFT:
Arbeidsforberedende trening for de som har nedsatt arbeidsevne, og som har behov for arbeidsrettet bistand for å komme i arbeid.

LÆREKANDIDAT:
For institusjonskokk, tømrerfaget, CNC-maskineringsfaget, logistikkfaget og sveisefaget.
Innenfor lærekandidatordningen får den enkelte kandidat individuelt tilpasset opplæring i utvalgte deler av læreplanen.
Lærekandidat er en grunnkompetanse, som kan bygges videre til yrkeskompetanse.

PRAKSISPLASS:
Arbeidspraksis 1-3 dager i uken for elever i videregående skole med behov for spesiell tilrettelegging, og som får spesialundervisning i mindre grupper (HT/HTA/HTH-kode)

VÅRE AVDELINGER

 • Snekkerverksted
 • Mekanisk verksted
 • 3 Kantiner
 • Pakking, montering og resirkulering
 • Lager/logistikk og transporttjeneste
 • Kontortrening

HVA GJØR VI?
Grønneviken tilbyr tiltaksplasser på våre ulike avdelinger, samt mulighet for arbeidstrening hos bedrifter i ordinært arbeidsliv. Våre interne avdelinger er under ledelse av arbeidsledere som benytter opplærings- og fremdriftsplaner som et verktøy for kartlegging, kompetanseheving og mestring.
Vi har fokus på å gi våre deltakere nyttig og relevant arbeidstrening, med arbeidsoppgaver tilpasset det ordinære arbeidsmarkedet. Grønneviken har ellers lang erfaring med fremmedspråklige som får praktisk norskopplæring gjennom praksis.

Grønneviken AS

Postadresse: Pb 133, Laksevåg, 5847 Bergen
Besøksadresse: Damsgårdsveien 227
Telefon: 55 94 33 00
Fax: 55 94 33 02
Epost: firmapost@gvi.as
Foretaksnr: 951 178 357